Výprodej

John Fuhrman - Čas a peníze k uskutečnění vašeho snu
Právě teď je čas chopit se skvělé příležitosti... Většina lidí si to přesto neuvědomuje! Jsou tak zaneprázdnění každodenní rutinou, že zapomínají na své životní sny. Proč? Přistoupily na život od výplaty k výplatě...tvrdě pracují, směňují čas za peníze.Dostanou zaplaceno, jen když pracují. Ale... ve Vašem případě...tomu tak být nemusí!!
Počet stran: 94
Cena: 160 Kč (vč. DPH) / €5.29 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Denisa Tošovská - Atraktivní životopis v angličtině
Vyžadují po vás podklady k výběrovému řízení v angličtině? Ucházíte se o práci v mezinárodní firmě nebo o studium či práci v zahraničí? Co je důležité pro úspěšný životopis a motivační dopis? Jak vypadá obsah, forma a estetická stránka životopisu v anglicky mluvících zemích? Jak úspěšně zdůrazníte své přednosti a zjemníte nedostatky? Jak správně přeložit tituly, pozice a funkce? Jaká slova a obraty vám pomohou vyniknout? Autorka se zkušenostmi z působení v USA i Evropě vám pomůže zajistit si atraktivním životopisem lepší pracovní pozici.
Cena: 189 Kč (vč. DPH) / €6.25 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Fit for Business English - Prodej
Bezpečné zvládnutí moderní obchodní angličtiny je dnes jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dosažení úspěchu v zaměstnání. Ten, kdo jedná se zahraničními partnery, se musí umět správně a profesionálně vyjadřovat. Tento díl nové řady "Fit for Business English" vás naučí, jak v angličtině získávat zákazníky, nabízet výrobky a služby, podávat nabídky, uzavírat dohody a projednávat smluvní podmínky.
Cena: 159 Kč (vč. DPH) / €5.26 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Fit for Business English - Fráze
Bezpečné zvládnutí moderní obchodní angličtiny je dnes jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dosažení úspěchu v zaměstnání. Ten, kdo jedná se zahraničními partnery, se musí umět správně a profesionálně vyjadřovat. Tento díl nové řady "Fit for Business English" vás naučí, jak v angličtině řídit schůze, nabízet výrobky a služby, hovořit se zákazníky, domlouvat si služební cesty, vyřizovat po telefonu veškeré obchodní záležitosti a vést přijímací pohovory.
Cena: 159 Kč (vč. DPH) / €5.26 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Fit for Business English - Korespondence
Bezpečné zvládnutí moderní obchodní angličtiny je dnes jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dosažení úspěchu v zaměstnání. Ten, kdo jedná se zahraničními partnery, se musí umět správně a profesionálně vyjadřovat. Tento díl nové řady "Fit for Business English" vás naučí, jak v angličtině správně formulovat obchodní dopisy, dotazy, nabídky, odpovědi, upomínky, reklamace a žádosti o zaměstnání.
Cena: 159 Kč (vč. DPH) / €5.26 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Eva Sollárová - Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch
Kniha predkladá filozofiu prístupu zameraného na človeka (PCA – Person-Centered Approach) k problémom jednotlivca a ľudským vzťahom v kontexte poradenských vzťahov, medziľudských vzťahov všeobecne a pracovných vzťahov v organizácii. Je určená profesionálom pracujúcim v pomáhajúcich vzťahoch, ale aj všetkým tým, ktorých zaujíma filozofia i prax efektívneho fungovania v pomáhajúcich, osobných aj pracovných vzťahoch. Podstatou prístupu je, v duchu Rogersových slov, poradcovo stelesnenie postojových kvalít, ktoré podporujú klientovu aktualizačnú tendenciu; v jadre prístupu je hlboká úcta k múdrosti a konštruktívnej kapacite ľudského organizmu.
Cena: 169 Kč (vč. DPH) / €5.59 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Robert J. Sternberg - Prečo robia múdri ľudia hlúposti
Prečo ľudia rozmýšľajú a správajú sa tak hlúpo, že nakoniec zlyhajú existenčne a celkom si zničia život? Predkladaná kniha sa dotýka práve tejto otázky, ktorú drvivá väčšina teórií v psychológii, vrátane teórií inteligencie, ako sa zdá, ignoruje. Svet podporuje miliardový priemysel výskumu a testovania inteligencie a schopností v snahe určiť, koho jeho inteligencia predurčuje na úspech, ale prakticky nik sa nevenuje skúmaniu, kto túto inteligenciu najlepšie využije, a kto ňou bude len plytvať tým, že jeho konanie bude až dych vyrážať. „Hlúposť“ sa tu nevzťahuje na mentálnu retardáciu, poruchu učenia ani na žiadne iné bežné označenie ľudí, ktorí podávajú slabý výkon v niektorom z tradičných testov. Skôr sa autori príspevkov zameriavajú na tých, ktorí vyviedli nejakú donebavolajúcu hlúposť Táto kniha evidentne nebude o hlúposti v tradičnom zmysle založenom na určovaní IQ. Táto kniha sa zaoberá skôr „hlúpym“ rozhodovaním, ktoré môže mať celospoločenský dosah.
Cena: 414 Kč (vč. DPH) / €13.69 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Robert J. Sternberg - Úspešná inteligencia
Úspešná inteligencia je druh inteligencie, ktorý používame na dosiahnutie dôležitých cieľov. Úspešní - či už podľa vlastných kritérií, alebo kritérií okolia - sú tí, ktorí dokázali získať, rozvinúť a využiť celú škálu intelektových schopností namiesto toho, aby sa spoľahli len na statickú, „inertnú“ inteligenciu, tak vysoko vyzdvihovanú v školstve. Úspešní ľudia môžu aj nemusia uspieť pri konvenčných inteligenčných testoch, majú však spoločné niečo, čo je oveľa dôležitejšie než vysoký počet bodov. Poznajú svoje silné stránky a poznajú svoje nedostatky. Stavajú na silných stránkach; tými kompenzujú a korigujú svoje nedostatky. A o to ide.
Cena: 269 Kč (vč. DPH) / €8.89 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Tomáš Baránek - Jak sbalit ženu
Praktická příručka technologie lovu poskytuje mužům zasvěcený, vtipný a především konkrétní návod, jak se seznámit se ženou. Je určena zejména pro nesmělé či nezkušené chlapce a muže, kteří prostě neví, "jak na to", a pořád dělají tu stejnou chybu. Autor na desítkách "balicích" scén a příběhů, které se opravdu staly, odhaluje, že předpokladem úspěchu není nezbytně atraktivní vzhled nebo tučné konto, ale především vtip, špetka drzosti a zdrženlivost.
Cena: 199 Kč (vč. DPH) / €6.58 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Walter Hoffmann - Testy osobnosti
O šťastí a úspechu v živote dnes rozhoduje nielen inteligencia, ale aj sila osobnosti. S pomocou testov a pokynov na zlepšenie vašich osobnostných kvocientov môžete v sebe objaviť charizmatickú osobnosť. Sebaanalýza vám pomôže odhaliť negatívne stránky vášho správania a reakcií. Cieľavedomým zlepšovaním vystupovania, sebaovládania a pôsobením na ľudí, zmeníte svoj životný štýl a úspechy v súkromnom živote a zamestnaní sa čoskoro dostavia.
Cena: 119 Kč (vč. DPH) / €3.93 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
John Gray - Jak mít co chceme a chtít co už máme
Objevte štěstí, které už máte. Autor nabízí svůj rozšířený a inovovaný program jak dosáhnout osobního úspěchu. Moudré rady a metody popsané na těchto stránkách vám umožní prožít a procítit větší radost, lásku, sebejistotu a vnitřní mír. V osobním životě se skutečně skrývá tajemství. Přečtěte si tuto knihu a urazíte velký kus cesty vedoucí k vašim cílům.
Cena: 249 Kč (vč. DPH) / €8.23 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
John Gray - Mars a Venuša na pracovisku
John Gray nám vo svojej najnovšej knihe Mars a Venuša na pracovisku ukazuje, že pochopením rozdielov medzi mužmi a ženami na pracovisku môžeme lepšie reagovať na rôzne prístupy takým spôsobom, ktorý nám prinesie rešpekt a zaistí efektívnejšiu spoluprácu. Mars a Venuša na pracovisku analyzuje rozdiely v komunikácii, v spôsobe, akým muži a ženy riešia problémy, reagujú na stres, získavajú rešpekt, ako sa propagujú, minimalizujú konflikty, zvyšujú skóre, vnímajú sex a ako žiadajú to, čo chcú. John Gray nám ponúka praktické rady, ako redukovať nepotrebné konflikty a frustráciu tým, že ukazuje, ako si muži a ženy navzájom nerozumejú a zle interpretujú na pracovisku. Kniha umožní čitateľom dosiahnuť svoj cieľ a spríjemniť si vzťahy na pracovisku.
Cena: 219 Kč (vč. DPH) / €7.24 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Allan a Barbara Peas - Prečo muži klamú a ženy plačú
Pokračovanie úspešného bestselleru Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách... Kniha vám okrem iného prezradí, prečo sa muži vyhýbajú záväzkom, prečo ženy plačú a citovo vydierajú mužov, prečo muži klamú a majú pocit, že im ženy niečo neustále vyčítajú...
Cena: 199 Kč (vč. DPH) / €6.58 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Allan a Barbara Peas - Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách
Autorská dvojica Allan a Barbara Peasovci zhromaždili najnovšie poznatky z odborov výzkumu mozgu, evolučnej biológie, psychológie a sociológie a zhrnuli ich do vtipnej, miestami šokujúcej, ale aj poučnej knihy, v ktorej sa pokúšajú vysvetliť dôvod existencie napätia a rozporov medzi príslušníkmi oboch pohlaví a hľadajú spôsob, ako sa s nimi vyrovnať.
Cena: 199 Kč (vč. DPH) / €6.58 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
SALSA - Tanec pro vás
Jedinečná instruktážní publikace s názvem SALSA - tanec pro vás z dílny nakladatelství Aqualibra. Tančit budete Salsu s profesionálními tanečníky, nadšenými propagátory salsy a zároveň organizátory největší salsa události v České republice - Bacardi Salsa Festivalu - manžely Michalem a Danielou Sejkorovými.

Doslova krok za krokem vás provedou tajemstvími tohoto fascinujícího a smyslného tance, jímž žije nejen Latinská Amerika, ale stále více mu přichází na chuť i Evropa. Provedou vás celým kurzem pro začátečníky a zhruba třetinou kurzu pro mírně pokročilé, přičemž za cenu necelých dvou lekcí obdržíte desetinásobek učební látky kurzů salsy.
Cena: 249 Kč (vč. DPH) / €8.23 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Georg Fink - Výklad snů od A do Z
Sny a jejich výklad odjakživa fascinují miliony lidí. Autor odhaluje četná tajemství lidského podvědomí a podává zasvěcené informace o aktuálním výzkumu snů. Více než 1300 hesel vám přináší zajímavé poznatky o životě a pocitovém světě.
Cena: 229 Kč (vč. DPH) / €7.57 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Victor Niederhoffer - Průvodce spekulanta
Kniha známého spekulanta je nezaměnitelnou biblí pro každého, kdo chce dosáhnout úspěchu na komoditních trzích. Autor vysvětluje způsob myšlení a chování během obchodování na trhu. Krok za krokem podrobně popisuje jak techniku, tak i styl svého obchodování. Kniha bude užitečná jak pro začátečníky, tak i pro profesionální tradery. Publikace, která je ve Spojených státech bestsellerem, bude velice cenná pro všechny zájemce o finanční trhy, neboť je unikátním zdrojem informací o myšlení jednoho z nejúspěšnějších traderů 90. let.
Cena: 699 Kč (vč. DPH) / €23.11 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Max Gunther - Curyšské axiomy
Kniha je překladem populárního světového bestselleru The Zurich Axioms. Autor, Max Gunther, patřící do rodiny švýcarských finančníků, která se investováním na finančních trzích již desítky let aktivně zabývá, v ní poprvé shrnul legendární pravidla curyšských axiomů v písemné podobě a nabídl je tak i laické veřejnosti. Jedná se o souhrn určité filosofie, kterou se špičkoví bankéři ve své profesi řídí. Ve dvanácti velmi zajímavě a čtivě popsaných axiomech budete moci sami na vlastní kůži pocítit, jakým směrem se myšlení těchto lidí ubírá a jakými pravidly se řídí ve svém rozhodování přední švýcarští bankéři a investoři.
Cena: 360 Kč (vč. DPH) / €11.90 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Wilfried Nelles - Rodinné konstelace
Rodinné konstelace nejsou terapeutickou metodou i když jejich léčivé účinky jsou často v jednotlivých případech i z celkového pohledu téměř zázračné, a dalo by se říci, že práce s nimi slouží duševnímu blahu klientů.
Počet stran: 164
Cena: 229 Kč (vč. DPH) / €7.57 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
Hana Kolmanová - Cesta k finanční prosperitě
Prosperita - to nejsou jenom peníze. Bohatství znamená, že je člověk schopen naplnit jakékoli touhy, ne pouze materiální. Peníze jsou v každém případě součástí bohatství, protože dávají svobodu. Dávají svobodu věnovat se věcem, na kterých nám skutečně záleží, protože se nemusíme strachovat, zda přežijeme.
Počet stran: 104
Cena: 149 Kč (vč. DPH) / €4.93 + DPH
Poštovné a balné: 10 Kč
1 2