Dr. Joseph Murphy – Cesta k vnitřnímu a vnějšímu bohatství

Dr. Joseph Murphy - Cesta k vnitřnímu a vnějšímu bohatství

Dr. Joseph Murphy - Cesta k vnitřnímu a vnějšímu bohatství

Vaše myšlení utváří Váš život
Klíč k pokladnici duchovních i materiálních sil

Průkopník pozitivního myšlení Dr. Joseph Murény nabízí v této knize klíč k nekonečnému bohatství ukrytému v našem nitru a ukazuje, jak můžeme využít sílu svého podvědomí, abychom dosáhli štěstí, úspěchu a naplněného života. To, co si člověk myslí a v co věří, utváří jeho osobnost, ovlivňuje jeho každodenní život a určuje jeho budoucnost. V této knize, která vychází z důkladného poznání psychologie a pozitivního myšlení, předkládá autor snadno přístupnou formou návod, jak je možné využít duchovní bohatství k dosažení spokojeného života s dostatečným finančním zajištěním.

Celý příspěvek