Milan Zelený – Cesty k úspěchu: Trvalé hodnoty soustavy Baťa

Milan Zelený - Cesty k úspěchu: Trvalé hodnoty soustavy Baťa

Milan Zelený - Cesty k úspěchu:Trvalé hodnoty soustavy Baťa

Myšlenky Tomáše Bati:

„Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní zaměstnání, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pas se odebrat na odpočinek.“

„Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábíte stroje nebo brambory. Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světe.“

„Pokládám za svou zaměstnavatelskou povinnost platit lidem za práci tak, aby ve svých čtyřiceti mohli žít z úspor a pracovat s pomocí svého kapitálu a zkušeností místo z užití svých holých rukou.“

„Ještě nikdy nezbohatl ten živnostník, jehož ústa oplývala pomlouváním a srdce závistí nad úspěchy druhých.“

„Pod obchodní poctivostí rozumíme, že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly předtím.“

„Zásadou mého podnikání je učinit ze svých zaměstnanců kapitalisty.“