Udo Wupperfeld – Podnikatelský plán pro úspěšný start

Udo Wupperfeld - Podnikatelský plán pro úspěšný start

Udo Wupperfeld - Podnikatelský plán pro úspěšný start

Zpracování podnikatelského plánu má rozhodující význam zejména pro začínající podnikatele nebo při zakládání nového podniku. Začínajícímu podnikateli nebo podnikateli připravujícímu zahájení nového podnikatelského projektu pomůže příprava podnikatelského plánu ujasnit si a kriticky přezkoumat cíle a strategie vlastního podnikání, precizovat podnikatelský záměr (produkt, předmět podnikání) a jeho přednosti, promyslet personální zajištění realizace podnikatelského záměru, vymezit vlastní trh, identifikovat cílové skupiny i konkurenty, formulovat představu o dalších krocích budování podniku a jeho růstových fázích a při tvorbě jednotlivých finančních plánů (plánování obratu, hospodářského výsledku a financování) mu poskytne příležitost zamyslet se také nad zásadními finančními aspekty nového podnikatelského záměru.