Norman Vincent Peale – Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale - Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale - Síla pozitivního myšlení

Dva miliony Američanů s díky vzhlíží k pastoru N. Pealovi, jehož rady a doporučení jim pomohli změnit jejich dosavadní životy.

Čtivým a nenásilným způsobem přibližuje autor modernímu člověku, hledajícímu své místo v současném složitém světě, pravdu Starého a Nového zákona. Vychází přitom z dlouhodobých zkušeností a pravdivost svým tvrzení dokazuje na skutečných příbězích.

Právě četba opravdových životních příběhů mnoha lidí pomůže čtenáři pochopit, že pozitivní myšlení, které autor doporučuje, vede k úspěšnému a šťastnému životu.

Celý příspěvek