Allan a Barbara Peas – Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách

Allan a Barbara Peas - Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách
Autorská dvojica Allan a Barbara Peasovci zhromaždili najnovšie poznatky z odborov výzkumu mozgu, evolučnej biológie, psychológie a sociológie a zhrnuli ich do vtipnej, miestami šokujúcej, ale aj poučnej knihy, v ktorej sa pokúšajú vysvetliť dôvod existencie napätia a rozporov medzi príslušníkmi oboch pohlaví a hľadajú spôsob, ako sa s nimi vyrovnať.
Dnešní cena: 199 Kč (vč. DPH) / €6.58 + DPH