Stephen M. R. Covey – Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše

Stephen M. R. Covey - Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše

Stephen M. R. Covey - Důvěra:jediná věc, která dokáže změnit vše

Nic nemůžete udělat tak rychle a s tak nízkými náklady jako důvěra.

Existuje jediná věc, která je společná všem lidem, týmům, rodinám, organizacím, ekonomikám na celém světě, bez níž se i ten nejúspěšnější podnik, nejvlivnější vedení, nejmocnější vláda a největší přátelství neobejdou a ocitnou v troskách.

Tou věcí je důvěra.

Důvěra není nepostihnutelný, pomíjivý aspekt našeho života; měli bychom ji vnímat spíše jako pragmatické, konkrétní aktivum, jež je možné vytvářet a prohlubovat.

Pokud důvěru rozvíjíme a posilujeme, představuje potenciál úspěchu a prosperity, pokud ji opomíjíme, stává se zdrojem konfliktů a její nedostatek narušuje vzájemné vztahy – doma, na pracovištích, mezi přáteli.