Yvonne Oswaldová – Každé slovo má sílu

Yvonne Oswaldová - Každé slovo má sílu

Yvonne Oswaldová - Každé slovo má sílu

Každé slovo, které nahlas či v duchu vyslovíme, svět kolem nás jen pasivně popisuje, ale také do značné míry utváří v naší mysli jeho podobu tím, že v sobě zahrnuje i naše postoje. Výběr slov v neustále vedeném vnitřním dialogu tak má silný dopad na náš život, ovlivňuje výsledky našeho jednání v pozitivním, ale často i v negativním smyslu – někdy dokonce vytváří překážky našemu úsilí.

Autorka ve své objevné publikaci ukazuje, jak odfiltrovat škodlivá slova bránící nám v dosahování vynikajících výsledků, získávání nadhledu, navazování vztahů a kontaktu s ostatními lidmi a naopak jak lze výběrem slov s pozitivní energií příznivě ovlivnit celkovou osobní perspektivu, vnímání okolního světa a rovněž rozvinout svoji schopnost prosadit svá nejniternější přání.

Každé slovo má sílu je na každodenní praxi orientovaná kniha, která vám odhalí jednoduché, ale mocné nástroje k dosažení změny. Pomocí „klíčů k úspěchu a ke štěstí“, rozlišení „nízkoenergetických“ a silou vysoce nabitých slov, lehce osvojitelných návodů a cvičení můžete nastartovat rychlý odraz k novému růstu a zahájení proměny vašeho života.