Tomáš Sedláček – Ekonomie dobra a zla

Tomáš Sedláček - Ekonomie dobra a zla

Tomáš Sedláček - Ekonomie dobra a zla

Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi

Vyplácí se dobro? Je správné konat dobro jen proto, že z toho plyne užitek? A není lepší se raději neptat a jen tiše počítat náklady a zisky? Dnes, kdy ekonomie funguje hlavně jako nauka o maximalizaci bohatství a kdy svět zápasí s finanční krizí, takové otázky leckoho překvapí.

Historie jich je ovšem plná. Prvotina ekonoma Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla ukazuje, jak barvitě uměli o majetku, vlastním užitku a společenském blahu přemýšlet naši předkové. Autor bere čtenáře na dobrodružnou pouť ke kořenům naší civilizace a na příkladech starých Sumerů, Židů, antických myslitelů, anebo Komenského či Descarta ilustruje, jak inspirativní je sledovat proměny lidského tázání očima ekonoma.