Parmy Olsonová – Jsme Anonymous

Parmy Olsonová - Jsme Anonymous

Parmy Olsonová - Jsme Anonymous

Věřili, že všechny informace by měly být volně dostupné, a nebáli se napadnout stránky kohokoliv, kdo s nimi nesouhlasil. Prohlašovali o sobě, že nemají žádnou hierarchii ani vedení. Dávali najevo, že nejsou skupina, ale „všechno a nic“. Nejlépe by se možná dali označit slovem „uskupení“ nebo „hnutí“. Těch pár pravidel, kterými se řídili, silně připomínalo film Klub rváčů:

  • Nikdy nemluv o Anonymous
  • Nikdy neprozraď svoji skutečnou identitu
  • Neútoč na média

Jenže za kolektivní maskou číhalo něco, co nikdo z nich nečekal: paranoia, manipulace a šokující zrada.